Ticaret Hukuku

  • Gerçek kişi ve sermeye şirketlerinin ana sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluş işlemlerinin yapılması,
  • Özellikli şirket kuruluşları ve şirket evliliklerinin yürütülmesi,
  • İşletmelerin adres değişiklikleri, şube açılış işlemlerinin yapılması,
  • Genel kurul işlemleri ile ana sözleşme değişikliklerinin yapılması,
  • Özellikli sermeye artırımı ve sermeye azaltımı işlemleri, pay devirleri işlemlerinin yapılması,
  • Şirketlerin bölünme, birleşme, tür değişiklik ve devir işlemlerinin yapılması,
  • Şirketlerde sermeye ve öz varlık tespit işlemleri,
  • Sermaye şirketlerinin faaliyet raporlarının hazırlanması
  • Şirket tasfiyeleri,