SGK ve İş Hukuku Hizmetleri

  • Sosyal Güvenlik Bildirgelerini düzenlenmek,
  • Personel özlük dosyalarını hazırlanmak ve denetlemek,
  • İnşaat asgari işçilik hesaplamalarını yapmak ve raporlamak, asgari işçilik uzlaşma ve teminatlarının çözümleme konusunda danışmanlık yapmak,
  • İş ve sosyal güvenlik hukukunda diğer danışmanlık hizmetlerini yapmak