Makaleler

E-Fatura ve E-Defter Uygulamasında Son Durum

E-Fatura ve E-Defter Uygulamasında Son Durum

Bilindiği üzere üzere, önce 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı resmi gazete yayımlanan e-fatura tebliği ile elektronik fatura uygulaması yürürlüğe girmiş ardından 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu

İNCELE